Strona główna Hayuna 2.0 postęp prac
Klasy % na połączenie
95%*
90%*
85%*
80%*
50%*
40%*
30%*
10%*
1%*