Strona główna Hayuna 2.0 postęp prac
Słabsza klasa Silniejsza klasa Ilość ulepszaczy
10
25
50
75
100
150
200
300
400
500