Umiejętności Stworów

Strona główna Hayuna 2.0 postęp prac
I bonus II bonus III bonus
Potężny Blok
Odbicie
Przeszkadzacz
Nietykalność
Pięść Mrozu
Pięść Smoka
Druzgot
Błyskawica
Wybuchowe Uderzenie
Krwotok
Nazwa I stadium II stadium III stadium
Nordin
Lazun
Mordis
Saler
Pirus
Gron
Zates
Yoses
Qual
Otin
Dragonix
Sirux
Mirauxa
Dinoux
Kenoux
Miu-Miu
Guerr
Rando
Gedo
Auan
Oliam
Xreob
Laraneg
Srekyns
Ottorakak
Ketur
Idlog
Sojag
Regit
Gelorak
Lezzirg
Kifrems
Najlik
Ynletreimsein
Silvester
Nestling
Mobius
Snowman
Lodowy Golem
Space Wolf
Demonic Pumpkin
Rein
Felkin
Caker
E-bunny