Strona główna Hayuna 2.0 postęp prac
Secret Class Ultra Class % na połączenie
50%
35%
25%
25%
15%
10%
50%
50%
50%
50%
50%